Oświadczenie o ochronie danych

Cieszymy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej www.hase.de i Państwa zainteresowania naszym przedsiębiorstwem. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Dane osobowe są informacjami osobistymi lub rzeczowymi odnośnie konkretnych lub możliwych do ustalenia osób fizycznych. Obejmują one przykładowo oficjalne nazwisko, adres, numer telefonu i datę urodzenia, jak również wszystkie inne dane, które mogą zostać odniesione do możliwej do ustalenia osoby. Z uwagi na fakt, że dane osobowe wymagają szczególnej ochrony ustawowej, są one u nas pobierane tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do przygotowywania naszej strony internetowej oraz oferowania naszych świadczeń. Poniżej przedstawiamy, które dane osobowe rejestrujemy podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej i w jaki sposób z nich korzystamy. Nasza praktyka ochrony danych jest zgodna z regulacjami ustawowymi, w szczególności regulacjami federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG), ustawy o mediach elektronicznych (TMG) i rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych UE (DSGVO). Będziemy pobierać, przetwarzać i zapisywać Państwa dane osobowe tylko jeżeli będzie to konieczne do sprawnego przygotowywania niniejszej strony internetowej i naszych treści oraz usług, jak również do przetwarzania zapytań oraz ewentualnie do realizacji zamówień / umów, przy czym każdorazowo tylko wtedy, jeżeli będzie istniał ku temu uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f DSGVO lub inne okoliczności zezwalające. Tylko jeżeli udzielili Państwo wcześniej osobno swojej zgody, korzystanie z Państwa zgody będzie realizowane również dla dalszych, dokładnie określonych w zgodzie celów, np. do przesyłania informacji reklamowych w biuletynie.


1. Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu art. 4 ust. 7 DSGVO

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu DSGVO i innych krajowych ustaw o ochronie danych osobowych państw członkowskich oraz pozostałych postanowień w zakresie prawa ochrony danych jest:

HASE Kaminofenbau GmbH
Niederkircher Straße 14
54294 Trier

e-mail: info@hase.de
tel: +49 (0) 651 82 69-0
faks: +49 (0) 651 82 69-118


2. Imię i nazwisko oraz adres pracownika ds. ochrony danych

Audytorka ochrony danych: Sandra Dury
DURY Compliance & Consulting GmbH
Obertorstraße 1, 66111 Saarbrücken
E-mail: office@datenschutz-compliance.de


3. Przygotowywanie strony i sporządzanie plików dziennika

Podczas każdego wywoływania naszej strony internetowej nasz system rejestruje w zautomatyzowany sposób dane i informacje systemu komputerowego wywołującego komputera. Są przy tym pobierane następujące dane:

Zakres przetwarzania danych

(1) Informacje o typie przeglądarki i stosowanej wersji
(2) System operacyjny wywołującego urządzenia
(3) Adres IP wywołującego urządzenia
(4) Data i godzina żądania
(5) Strony internetowe i zasoby (zdjęcia, pliki, dalsze treści strony), wywołane na naszej stronie internetowej.
(6) Strony internetowe, z których system użytkownika trafił na naszą stronę internetową (tzw. refferer tracking)

Dane te są zapisywane w plikach dziennika naszego systemu. Zapisywanie tych danych razem z danymi osobowymi konkretnego użytkownika nie ma miejsca, tak że nie dochodzi do identyfikacji pojedynczych osób odwiedzających stronę.

 • Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

  Art. 6 ust.1 lit. f DSGVO (uzasadniony interes). Nasz uzasadniony interes tkwi w zapewnieniu osiągnięcia niżej opisanego celu.

 • Cel przetwarzania danych

  Rejestracja danych odbywa się w celu utrzymania kompatybilności naszej strony internetowej w miarę możliwości dla wszystkich odwiedzających oraz w celu zwalczania naruszeń i usuwania usterek. W związku z tym zachodzi konieczność rejestrowania danych technicznych komputera wywołującego stronę, aby móc w ten sposób jak najszybciej zareagować na błędy wyświetlania, ataki na nasze systemy IT i/lub błędy funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto, dane służą nam do optymalizacji strony internetowej oraz do generalnego zapewniania bezpieczeństwa naszych systemów informatyczno-technicznych.

 • Czas trwania zapisu

  Usuwanie wyżej wymienionych danych technicznych ma miejsce, gdy nie są już więcej potrzebne, w celu zapewnienia kompatybilności strony internetowej dla wszystkich odwiedzających, jednak najpóźniej 3 miesiące po wywołaniu naszej strony internetowej.

 • Możliwość sprzeciwu i usuwania

  Możliwości sprzeciwu i usuwania kształtują się według przedstawionych niżej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych ogólnych regulacji dotyczących prawa do sprzeciwu i usuwania w ramach ochrony danych osobowych.


4. Analiza statystyczna odwiedzin tej strony internetowej – narzędzia do śledzenia w sieci

Przy wywoływaniu niniejszej strony internetowej lub pojedynczych plików strony internetowej pobieramy, przetwarzamy i zapisujemy następujące dane: adres IP, stronę internetową, z której został pobrany plik, numer pliku, datę i godzinę pobrania, przetransmitowaną ilość danych i komunikat o sukcesie pobierania (tzw. log sieciowy – web log). Te dane dostępu stosujemy wyłącznie w niespersonalizowanej formie dla stałego doskonalenia naszej oferty internetowej oraz w celach statystycznych.
Ponadto, w celu analizy odwiedzin niniejszej strony internetowej stosujemy jeszcze następujące narzędzia do śledzenia w sieci:

Google Tag Manager

 • Zakres przetwarzania danych osobowych

  Na naszej stronie stosujemy serwis przedsiębiorstwa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (w dalszej treści: Manager Tagów Google). Manager Tagów Google oferuje platformę techniczną w celu umożliwienia wykonania i powiązanego sterowania innych usług sieciowych i programów śledzenia w sieci za pomocą tak zwanych „tagów”. Manager Tagów Google zapisuje w związku z tym cookies na Państwa komputerze i analizuje Państwa surfowanie o ile narzędzia śledzenia w sieci zostały wykonane przez Managera Tagów Google (tak zwane „śledzenie“). Dane te wysłane przez pojedyncze, włączone do Managera Tagów Google tagi zostają przez Managera Tagów Google doprowadzone, zapisane i przetworzone w jednolitej platformie użytkownika. Wszystkie połączone „tagi” zostają ponownie osobno wprowadzone w tym oświadczeniu o ochronie danych.  Bliższe informacje na temat ochrony danych narzędzi włączonych do Managera Tagów Google znajdą Państwo w odpowiednim rozdziale niniejszego oświadczenia o ochronie danych. W ramach korzystania z naszej strony przy aktywowanym włączeniu tagów Managera Tagów Google, dane takie jak w szczególności Państwa adres IP oraz Państwa aktywność jako użytkowników, są przenoszone na serwer przedsiębiorstwa Google LLC i przetwarzane oraz zapisywane poza Unią Europejską, np. w Stanach Zjednoczonych.
  Komisja Europejska stwierdziła, że w Stanach Zjednoczonych może istnieć stosowny poziom ochrony danych, jeśli przetwarzające dane przedsiębiorstwo zastosowało się do porozumienia US EU Privacy Shield i eksport danych do Stanów Zjednoczonych został w ten sposób ukształtowany jako dopuszczalny. Tak dzieje się w przypadku Google LLC. W kontekście usług sieciowych związanych z Managerem Tagów Google mają zastosowanie regulacje podane w poszczególnych rozdziałach niniejszego oświadczenia. Zastosowane w razie potrzeby w Managera Tagów Google narzędzia śledzące poprzez anonimizację IP kodu źródłowego zapewniają to, że adres IP Managera Tagów Google jest anonimizowany jeszcze przed transmisją. W ten sposób, Manager Tagów Google umożliwia anonimową rejestrację adresów IP (tzw. maskowanie IP). 

 • Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

  Art. 6 ust.1 lit. a DSGVO (zgoda), w ramach rejestracji w Google (otwarcie konta Google i akceptacja zaimplementowanych tam wskazówek dotyczących ochrony danych) lub, jeżeli nie rejestrowali się Państwo w Google, na podstawie uzasadnionych interesów według art. 6, ustęp 1 lit. F DSGVO. Uzasadnione interesy polegają na zagwarantowaniu bezbłędnego działania i możliwość administrowania. O ile za pomocą Google-Tag-Manager będą używane również funkcje śledzenia, to występuje uzasadniony interes w umożliwianiu użytkowania aktualnych funkcji marketingu online oraz oceniania strumieni przepływu użytkowania na naszej stronie internetowej.

 • Cel przetwarzania danych

  Na nasze zlecenie Google będzie korzystało z informacji pozyskanych z Managera Tagów Google w celu przeanalizowania Państwa odwiedzin na niniejszej stronie internetowej, zestawienia raportów o aktywnościach na stronie internetowej oraz w celu świadczenia na naszą rzecz dalszych związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz internetu usług.

 • Czas trwania zapisu

  Google będzie zapisywał ważne dane dla funkcji Managera Tagów Google dopóty, dopóki będzie istniała konieczność realizacji zamówionej usługi sieciowej. Pobieranie danych i zapis odbywają się w zanonimizowany sposób. O ile miałoby jednak istnieć osobiste odniesienie, dane zostaną niezwłocznie usunięte, jeśli nie będą podlegały żadnym ustawowym obowiązkom przechowywania. O ile miałoby jednak istnieć osobiste odniesienie, dane zostaną niezwłocznie usunięte, jeśli nie będą podlegały żadnym ustawowym obowiązkom przechowywania. W każdym przypadku usunięcie nastąpi po upływie czasu obowiązku przechowywania.

 • Możliwość sprzeciwu i usuwania

  Mogą Państwo uniknąć rejestrowania i przekazywania danych osobowych Google (w szczególności Państwa adresu IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google poprzez dezaktywację w Państwa przeglądarce wykonywania kodu skryptu, zainstalowanie w Państwa przeglądarce blokera skryptów (znajdą go Państwo np. na stronie www.noscript.net lub www.ghostery.com) lub aktywację ustawienia „Do Not Track“ Państwa przeglądarki. Ponadto, mogą Państwo uniknąć rejestrowania utworzonych przez pliki cookies Google i odnoszących się do korzystania przez Państwa ze strony internetowej danych (włącznie z Państwa adresem IP) dla Google oraz przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnych pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl) wtyczek przeglądarki. Zasady bezpieczeństwa i ochrony danych Google Analytics znajdą Państwo pod adresem http://www.google.com/intl/pl/analytics/learn/privacy.html.

Google-Analytics

 • Zakres przetwarzania danych osobowych

  Na naszej stronie stosujemy serwis śledzenia w sieci przedsiębiorstwa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (w dalszej treści: Google Analytics). Google Analytics korzysta w ramach plików cookies do śledzenia w sieci, które zostaną zapisane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej oraz Państwa zachowań w zakresie przeglądania sieci (tzw. śledzenie). Przeprowadzamy tę analizę na podstawie usług do śledzenia w sieci oferowanych przez Google Analytics, w celu stałej optymalizacji naszej oferty internetowej oraz jej lepszego udostępniania. W ramach korzystania z naszej strony, dane, takie jak w szczególności Państwa adres IP oraz Państwa aktywność jako użytkowników, są przenoszone na serwer przedsiębiorstwa Google LLC i przetwarzane oraz zapisywane poza Unią Europejską, np. w Stanach Zjednoczonych.
  Komisja Europejska stwierdziła, że w Stanach Zjednoczonych może istnieć stosowny poziom ochrony danych, jeśli przetwarzające dane przedsiębiorstwo zastosowało się do porozumienia US EU Privacy Shield i eksport danych do Stanów Zjednoczonych został w ten sposób ukształtowany jako dopuszczalny. Poprzez aktywację anonimizacji IP w ramach kodu śledzącego Google Analytics tej strony internetowej Państwa adres IP zostanie przed przeniesieniem poddany anonimizacji. Niniejsza strona internetowa korzysta z kodu śledzącego Google Analytics, który został rozszerzony o operator gat._anonymizeIp(); w celu umożliwiania zanonimizowanego pobierania adresu IP (tzw. IP masking).

 • Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

  Art. 6 ust.1 lit. a DSGVO (zgoda), w ramach rejestracji w Google (otwarcie konta Google i akceptacja zaimplementowanych tam wskazówek dotyczących ochrony danych) lub, jeżeli nie rejestrowali się Państwo w Google, na podstawie uzasadnionych interesów według art. 6, ustęp 1 lit. F DSGVO. Uzasadniony interes polega na umożliwieniu użytkowania aktualnych funkcji marketingowych online i oceniania strumieni przepływu użytkowania na naszej stronie internetowej.

 • Cel przetwarzania danych

  Z naszego polecenia Google będzie korzystało z tych informacji w celu przeanalizowania Państwa odwiedzin na niniejszej stronie internetowej, zestawienia raportów o aktywnościach na stronie internetowej oraz w celu świadczenia na naszą rzecz dalszych związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz internetu usług. Przekazany w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google LLC.

 • Czas trwania zapisu

  Google będzie zapisywał ważne dla przygotowania usługi śledzenia w sieci dane dopóty, dopóki będzie istniała konieczność realizacji zamówionej usługi sieciowej. Pobieranie danych i zapis odbywają się w zanonimizowany sposób. O ile miałoby jednak istnieć osobiste odniesienie, dane zostaną niezwłocznie usunięte, jeśli nie będą podlegały żadnym ustawowym obowiązkom przechowywania. W każdym przypadku usunięcie nastąpi po upływie czasu obowiązku przechowywania.

 • Możliwość sprzeciwu i usunięcia

  Mogą Państwo uniknąć rejestrowania i przekazywania danych osobowych Google (w szczególności Państwa adresu IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google poprzez dezaktywację w Państwa przeglądarce wykonywania kodu skryptu, zainstalowanie w Państwa przeglądarce blokera skryptów (znajdą go Państwo np. na stronie www.noscript.net lub www.ghostery.com) lub aktywację ustawienia „Do Not Track“ Państwa przeglądarki. Ponadto, mogą Państwo uniknąć rejestrowania utworzonych przez pliki cookies Google i odnoszących się do korzystania przez Państwa ze strony internetowej danych (włącznie z Państwa adresem IP) dla Google oraz przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnych pod następującym linkiem ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl ) wtyczek przeglądarki. Zasady bezpieczeństwa i ochrony danych Google Analytics znajdą Państwo pod adresem http://www.google.com/intl/pl/analytics/learn/privacy.html


5. Włączenie zewnętrznych usług sieciowych i przetwarzanie danych poza UE

Na naszej stronie internetowej stosujemy aktywne treści JavaScript zewnętrznych dostawców, tzw. usługi sieciowe. Poprzez wywołanie naszej strony internetowej ci zewnętrzni dostawcy otrzymują ewentualnie informacje osobowe o Państwa wizycie na naszej stronie internetowej. Możliwe jest przy tym ewentualne przetwarzanie danych poza UE. Mogą tego Państwo uniknąć poprzez zainstalowanie blokera JavaScript takiego jak np. wtyczka przeglądarki 'NoScript' (www.noscript.net) lub dezaktywację JavaScript w Państwa przeglądarce. Wskutek tego może dojść do ograniczeń działania odwiedzanych przez Państwa stron internetowych. Stosujemy następujące zewnętrzne usługi sieciowe:

 • CloudFlare

  Na naszej stronie internetowej ładowana jest usługa sieciowa przedsiębiorstwa CloudFlare Inc., 101 Townsend St, 94107 San Francisco (w dalszej treści zwana: CloudFlare). Korzystamy z tych danych w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W tym kontekście państwa przeglądarka może ewentualnie przekazywać CloudFlare dane osobowe. Podstawę dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. f DSGVO. Uzasadniony interes polega na bezbłędnym działaniu strony internetowej. W ramach porozumienia EU US Privacy Shield firma CloudFlare certyfikowała siebie we własnym zakresie (porównaj: https://www.privacyshield.gov/list ). Usuwanie danych następuje, gdy tylko cel ich pobierania zostanie spełniony. Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z przeniesionymi danymi znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych CloudFlare: https://www.cloudflare.com/security-policy/?utm_referrer=https://www.google.de/. Mogą Państwo uniknąć rejestrowania oraz przetwarzania swoich danych przez CloudFlare poprzez dezaktywację realizacji w Państwa przeglądarce kodu skryptu lub zainstalowanie w swojej przeglądarce blokera skryptu (znajdą go Państwo np. na stronie www.noscript.net lub www.ghostery.com). 

 • Google

  Na naszej stronie internetowej ładowana jest usługa sieciowa przedsiębiorstwa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (w dalszej treści: Google). Korzystamy z tych danych w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W tym kontekście państwa przeglądarka może ewentualnie przekazywać Google dane osobowe. Podstawę dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. f DSGVO. Uzasadniony interes polega na bezbłędnym działaniu strony internetowej. W ramach porozumienia EU US Privacy Shield firma Google certyfikowała siebie we własnym zakresie (porównaj: https://www.privacyshield.gov/list ). Usuwanie danych następuje, gdy tylko cel ich pobierania zostanie spełniony. Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z przeniesionymi danymi znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl . Mogą Państwo uniknąć rejestrowania oraz przetwarzania swoich danych przez Google poprzez dezaktywację realizacji w Państwa przeglądarce kodu skryptu lub zainstalowanie w swojej przeglądarce blokera skryptu (znajdą go Państwo np. na stronie www.noscript.net lub www.ghostery.com).

 • Google Apis

  Na naszej stronie internetowej ładowana jest usługa sieciowa przedsiębiorstwa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (w dalszej treści: Google-Apis). Korzystamy z tych danych w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W tym kontekście Państwa przeglądarka może ewentualnie przekazywać Google-Apis dane osobowe. Podstawę dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. f DSGVO. Uzasadniony interes tkwi w bezbłędnym działaniu strony internetowej. W ramach porozumienia EU US Privacy Shield Google-Apis certyfikowało siebie we własnym zakresie (porównaj: https://www.privacyshield.gov/list). Usunięcie danych nastąpi, gdy tylko cel ich pobrania zostanie spełniony. Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z przeniesionymi danymi znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google-Apis: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Mogą Państwo uniknąć rejestrowania oraz przetwarzania swoich danych przez Google-Apis poprzez dezaktywację realizacji w Państwa przeglądarce kodu skryptu lub zainstalowanie w swojej przeglądarce blokera skryptu (znajdą go Państwo np. na stronie www.noscript.net lub www.ghostery.com).

 • gstatic

  Na naszej stronie internetowej ładowana jest usługa sieciowa przedsiębiorstwa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (w dalszej treści: gstatic). Korzystamy z tych danych w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W tym kontekście państwa przeglądarka może ewentualnie przekazywać gstatic dane osobowe. Podstawę dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. f DSGVO. Uzasadniony interes polega na bezbłędnym działaniu strony internetowej. gstatic w ramach umów o ochronie prywatności EU-US-Privacy-Shield-Abkommens certyfikowała siebie we własnym zakresie (porównaj https://www.privacyshield.gov/list ). Usuwanie danych następuje, gdy tylko cel ich pobierania zostanie spełniony. Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z przeniesionymi danymi znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych gstatic: https://policies.google.com/privacy?hl=pl . Mogą Państwo uniknąć rejestrowania oraz przetwarzania swoich danych przez gstatic poprzez dezaktywację realizacji w Państwa przeglądarce kodu skryptu lub zainstalowanie w swojej przeglądarce blokera skryptu (znajdą go Państwo np. na stronie www.noscript.net lub www.ghostery.com).

 • Twitter Advertising 

  Na naszej stronie internetowej ładowana jest usługa sieciowa przedsiębiorstwa Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, D02 AX07 Dublin 2 (w dalszej treści: Twitter Advertising). Korzystamy z tych danych w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W tym kontekście Państwa przeglądarka może ewentualnie przekazywać Twitter Advertising dane osobowe. Podstawę dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. f DSGVO. Uzasadniony interes polega na bezbłędnym działaniu strony internetowej. Usuwanie danych następuje gdy tylko cel ich pobierania zostanie spełniony. Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z przeniesionymi danymi znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Twitter Advertising: https://twitter.com/en/privacy. Mogą Państwo uniknąć rejestrowania oraz przetwarzania swoich danych przez Twitter Advertising poprzez dezaktywację realizacji w Państwa przeglądarce kodu skryptu lub zainstalowanie w swojej przeglądarce blokera skryptu (znajdą go Państwo np. na stronie www.noscript.net lub www.ghostery.com). 

 • Doubleclick

  Na naszej stronie internetowej ładowana jest usługa sieciowa przedsiębiorstwa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (w dalszej treści: Doubleclick). Korzystamy z tych danych w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W tym kontekście państwa przeglądarka może ewentualnie przekazywać Doubleclick dane osobowe. Podstawę dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. f DSGVO. Uzasadniony interes tkwi w bezbłędnym działaniu strony internetowej. W ramach porozumienia EU US Privacy Shield Doubleclick certyfikowało siebie we własnym zakresie (porównaj: https://www.privacyshield.gov/list). Usunięcie danych nastąpi, gdy tylko cel ich pobrania zostanie spełniony. Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z przeniesionymi danymi znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Doubleclick: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Mogą Państwo uniknąć rejestrowania oraz przetwarzania swoich danych przez Doubleclick poprzez dezaktywację realizacji w Państwa przeglądarce kodu skryptu lub zainstalowanie w swojej przeglądarce blokera skryptu (znajdą go Państwo np. na stronie www.noscript.net lub www.ghostery.com).

 • Knightlab.com

  Na naszej stronie internetowej ma miejsce ładowanie naszego serwisu internetowego przedsiębiorstwa Northwestern University Knight Lab, 1845 Sheridan Road, 60208 Evanston (dalej zwanego: Knightlab.com). Po zaktywowaniu na swej przeglądarce Java-Script i niezainstalowaniu blokady Java-Script, Państwa przeglądarka będzie w danym przypadku przekazywać dane osobowe do: Knightlab.com). Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z przeniesionymi danymi znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Knightlab.com: Brak DSE Mogą Państwo uniknąć rejestrowania oraz przetwarzania swoich danych przez Knightlab.com poprzez dezaktywację realizacji w Państwa przeglądarce kodu skryptu lub zainstalowanie w swojej przeglądarce blokera skryptu (znajdą go Państwo np. na stronie www.noscript.net lub www.ghostery.com)

 • GA Audience

  Na naszej stronie internetowej ładowana jest usługa sieciowa przedsiębiorstwa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (w dalszej treści: GA Audience). Korzystamy z tych danych w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej. W tym kontekście Państwa przeglądarka może ewentualnie przekazywać GA Audience dane osobowe. Podstawę dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. f DSGVO. Uzasadniony interes polega na bezbłędnym działaniu strony internetowej. W ramach porozumienia EU US Privacy Shield GA Audience certyfikowało siebie we własnym zakresie (porównaj: https://www.privacyshield.gov/list ). Usuwanie danych następuje gdy tylko cel ich pobierania zostanie spełniony. Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z przeniesionymi danymi znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych GA Audience: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Mogą Państwo uniknąć rejestrowania oraz przetwarzania swoich danych przez GA Audience poprzez dezaktywację realizacji w Państwa przeglądarce kodu skryptu lub zainstalowanie w swojej przeglądarce blokera skryptu (znajdą go Państwo np. na www.noscript.net lub www.ghostery.com ).


6. Pouczenie dotyczące korzystania z plików cookies

 • Zakres przetwarzania danych osobowych

  Na różnych stronach stosujemy pliki cookies w celu umożliwienia określonych funkcji naszej strony internetowej. W przypadku tzw. „plików cookies“ chodzi o małe pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka może zapisywać na Państwa komputerze. Te pliki tekstowe zawierają charakterystyczną kolejność znaków umożliwiającą jednoznaczną identyfikację przeglądarki podczas ponownego wywoływania naszej strony internetowej. Przebieg archiwizowania pliku cookie nazywany jest również „tworzeniem pliku cookie“.

 • Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

  Art. 6 ust.1 lit. f DSGVO (uzasadniony interes). Nasz uzasadniony interes tkwi w utrzymywaniu pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej, zwiększaniu skuteczności obsługi oraz umożliwianiu bardziej indywidualnego kontaktu z klientem. Identyfikacja pojedynczych osób odwiedzających strony jest dla nas możliwa za pomocą technologii plików cookie tylko wtedy, jeśli osoba odwiedzająca stronę przekazała nam odpowiednie dane osobowe na bazie osobnej zgody.

 • Cel przetwarzania danych

  Pliki cookies są tworzone przez naszą stronę internetową w celu utrzymywania pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej oraz ulepszania możliwości obsługi. Ponadto, technologia cookie umożliwia nam ponowne rozpoznawanie odwiedzających osób poprzez pseudonimy, np. indywidualne, dowolne ID, tak abyśmy mieli możliwość zaoferowania bardziej indywidualnych usług.

 • Czas trwania zapisu

  Zapisywanie naszych plików cookie odbywa się do chwili usunięcia w Państwa przeglądarce lub, jeżeli chodzi o sesyjny plik cookie, gdy sesja upłynie.

 • Możliwość sprzeciwu i usunięcia

  Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę zgodnie ze swoimi życzeniami w taki sposób, że zasadniczo uniemożliwią Państwo tworzenie plików cookies, będą o tym fakcie tylko informowani, od przypadku do przypadku będą Państwo decydować o przyjmowaniu plików cookies: lub zasadniczo zaakceptują Państwo przyjmowanie plików cookies. Pliki cookies mogą być stosowane w różnych celach, np. w celu rozpoznania, że Państwa komputer PC miał już kiedyś połączenie z naszą ofertą sieciową (trwałe pliki cookies) lub w celu zapisania ostatnio oglądanych ofert (pliki sesyjne). Zapisujemy pliki cookies w celu oferowania Państwu zwiększonego komfortu użytkowego. W celu korzystania z naszych komfortowych funkcji zalecamy Państwu zaakceptowanie plików cookies dla naszej oferty sieciowej.

  Możliwości sprzeciwu i usunięcia kształtują się ponadto według wskazanych niżej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych ogólnych regulacjach w sprawie prawa sprzeciwu i usunięcia w ramach ochrony danych.


7. Bezpieczeństwo i ochrona danych, komunikacja przez e-mail

Państwa dane osobowe są podczas pobierania, zapisywania i przetwarzania chronione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, że osoby trzecie nie mają do nich dostępu. W przypadku nieszyfrowanej komunikacji e-mailowej nie możemy zapewnić kompletnego bezpieczeństwa danych w drodze ich przekazywania do naszych systemów IT, tak że odnośnie informacji o wysokim zapotrzebowaniu na zachowanie poufności zalecamy komunikację szyfrowaną lub drogę pocztową.


8. Cofnięcie zgód – informacje o danych i życzenia zmiany – usuwanie i blokowanie danych

Raz w roku mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o zapisanych przez siebie danych oraz o każdym czasie prawo do poprawy, blokady lub usunięcia swoich danych. Państwa dane zostaną przez nas usunięte na pierwsze żądanie, jeżeli nie będą temu stały na przeszkodzie regulacje ustawowe. Mogą Państwo zatem w dowolnym momencie cofnąć udzielonej nam już zgody na korzystanie z Państwa danych osobowych. Życzenia dotyczące udzielenia informacji, usunięcia i poprawienia Państwa danych jak również sugestie mogą Państwo przesyłać w dowolnym czasie na następujący adres:

HASE Kaminofenbau GmbH
Niederkircher Straße 14
54294 Trier

e-mail: info@hase.de
tel: +49 (0) 651 82 69-0
faks: +49 (0) 651 82 69-118


9. Prawo do możliwości transmisji danych

Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy przekazane przez Państwo ich dane osobowe przedstawili w zestrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym maszynowo formacie. Mają Państwo oprócz tego prawo zażądać, abyśmy na pierwsze żądanie niezwłocznie udostępnili te dane osobom trzecim, o ile przetwarzanie opiera się na udzielonej zgodzie według art. 6 ustęp 1 lit. a RODO lub art. 9 ustęp 2 lit. a RODO lub na umowie według art. 6 ustęp 1 lit. b RODO i w ramach automatycznego przetwarzania danych przetwarzanie następuje przez nas. Przy egzekwowaniu tego prawa uprawnienia do możliwości transmisji danych mają Państwo prawo do tego, aby odpowiednie dane osobowe były przekazywane od jednego podmiotu odpowiedzialnego do drugiego, o ile jest to technicznie możliwe. Wolność i prawa innych osób nie mogą być w ten sposób naruszone. Prawo do możliwości transmisji danych nie dotyczy przetwarzania danych osobowych, które są wymagane do przeprowadzenia jakiegoś zadania leżącego w interesie publicznym lub realizowanego przez władze państwowe, które nałożyły je na podmiot odpowiedzialny.


10. Prawo do skargi w urzędzie nadzorczym według art. 77 I DSGVO

O ile mają Państwo podejrzenie, że Państwa dane są przetwarzane na naszej stronie internetowej, mogą Państwo oczywiście w dowolnym czasie wszcząć sądowe wyjaśnienie problematyki. Niezależnie od tego mają Państwo możliwość zwrócenia się do urzędu nadzorczego. Prawo do skargi przysługuje Państwu w kraju członkowskim UE Państwa miejsca pobytu, Państwa miejsca pracy i/lub miejsca domniemanego naruszenia, tzn. mogą Państwo wybrać urząd nadzorczy, do którego się będą Państwo zwracać, w wyżej wymienionych miejscach. Urząd nadzorczy, w którym została złożona skarga pouczy Państwa wówczas o stanie wyników Państwa podania, włącznie z możliwością posłużenia się sądowym środkiem zaskarżenia według art. 78 DSGVO.

Sporządzono przez:
© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de